30 công ty niêm yết minh bạch nhất sàn HNX 2016

Ngày 11/11/2016, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016, trong đó đánh giá và tôn vinh 30 công ty niêm yết minh bạch nhất sàn HNX 2016, 10 công ty tiến bộ nhất về CBTT và minh bạch.

30 công ty niêm yết minh bạch nhất sàn HNX 2016

Hội nghị tôn vinh 10 công ty tiến bộ nhất về CBTT và minh bạch trên HNX

Đây là chương trình thường niên của HNX nhằm tổng kết hoạt động niêm yết/đăng ký giao dịch trong năm 2015 – 2016 và bàn thảo kế hoạch hoạt động năm 2017. Tại Hội nghị, HNX còn công bố kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 và vinh danh các doanh nghiệp minh bạch nhất.

Ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011-2020). UBCKNN xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn và dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần ổn định và phát triển kinh tế vĩ mô.

Hội nghị doanh nghiệp thường niên của HNX là một kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý, vận hành thị trường, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các doanh nghiệp, HNX và UBCKNN. Ông Sơn cũng biểu dương các doanh nghiệp được vinh danh doanh nghiệp minh bạch nhất và các doanh nghiệp niêm yết, ĐKGD trên HNX đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của TTCK Việt Nam.

Tổng kết hoạt động niêm yết và đăng ký giao dịch năm 2015- 2016, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, Phó giám đốc HNX cho biết HNX đã tích cực phối hợp các cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đẩy mạnh các giải pháp phát triển TTCK, đa dạng hóa sản phẩm giao dịch, nâng cao chất lượng hàng hóa, tăng cường tính minh bạch trên thị trường, hoàn thiện hệ thống phân bảng, hệ thống chỉ số.

Trong các năm qua, HNX cho ra mắt một số ấn phẩm về QTCT với tựa đề: So sánh tóm tắt chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Sổ tay hướng dẫn một số vấn đề cần lưu ý về ĐHĐCĐ, Sổ tay hướng dẫn QTCT, CBTT. Đặc biệt năm nay, thực hiện cam kết với SSE (Sáng kiến Sở GDCK phát triển bền vững - Liên Hợp quốc), HNX đã phát hành tài liệu “Hướng dẫn CBTT ESG” nhằm nâng cao chất lượng CBTT liên quan đến phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và chất lượng QTCT nói chung, đồng thời đáp ứng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về yêu cầu CBTT báo cáo phát triển bền vững.

Hội nghị cũng dành thời gian khảo sát việc thực hiện quản trị công ty của các doanh nghiệp, lấy ý kiến các chuyên gia, đại biểu về các vấn đề gồm: Hiệu quả hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh của DN và những đòi hỏi thực tế trong công tác quản lý trên TTCK. Đây là phần thảo luận sôi nổi và thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các DN và cơ quan quản lý.

Chủ tịch HNX Nguyễn Thành Long đánh giá những vấn đề được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị lần này sẽ giúp HNX, cơ quan quản lý đưa ra các phương án đề xuất hợp lý để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng tại hệ thống văn bản pháp lý hiện hành, hướng tới mục tiêu chung xây dựng một thị trường chứng khoán minh bạch và phát triển bền vững.

Hội nghị đã vinh danh 10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong công bố thông tin và 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX trong chương trình đánh giá CBTT&MB 2016. 

10 doanh nghiệp tiến bộ nhất trong CBTT& minh bạch 2016

 

TT

MCK

Tên doanh nghiệp

1

CTS

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

2

DHP

CTCP Điện cơ Hải Phòng

3

NFC

CTCP Phân lân Ninh Bình

4

PCT

CTCP Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long

5

PMC

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic

6

PSE

CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ

7

SHS

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

8

TV3

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3

9

TVD

CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin

10

VCC

CTCP Vinaconex 25

30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016

 

TT

MCK

Tên doanh nghiệp

1

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

2

BVS

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

3

CEO

CTCP Tập đoàn C.E.O

4

DBT

CTCP Dược phẩm Bến Tre

5

HHC

CTCP Bánh kẹo Hải Hà

6

HLD

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

7

HTC

CTCP Thương mại Hóc Môn

8

HUT

CTCP Tasco

9

LAS

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

10

LHC

CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng

11

MAS

CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng

12

NBC

CTCP Than Núi Béo - Vinacomin

13

NTP

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

14

PGS

CTCP Kinh doanh Khí miền Nam

15

PLC

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

16

PTI

Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện

17

PVB

CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam

18

PVC

TCty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

19

PVI

CTCP PVI

20

PVS

Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

21

RCL

CTCP Địa ốc Chợ Lớn

22

SAF

CTCP Lương thực Thực phẩm SAFOCO

23

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

24

TNG

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

25

TV4

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4

26

VCS

CTCP Đá Thạch anh Cao cấp VCS

27

VDS

CTCP Chứng khoán Rồng Việt

28

VNC

CTCP Tập đoàn Vinacontrol

29

VND

CTCP Chứng khoán VNDIRECT

30

VNR

Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Hải Hà