5 tháng đầu năm, thu 252 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính, trong 5 tháng/2020, có 07 doanh nghiệp thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 với giá trị 87 tỷ đồng, thu về 252 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2020: các Tập đoàn, Tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 601 tỷ đồng, thu về 1.110 tỷ đồng.

Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 - tháng 5/2020, thoái 25.458 tỷ đồng, thu về 172.434 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 99 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 4.791 tỷ đồng, thu về 9.216 tỷ đồng.

Quảng cáo

Như vậy, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm, những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ty cổ phần); Thành phố Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 doanh nghiệp).

Thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg: Đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.880 tỷ đồng, thu về 52.825 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Vốn là một ngân hàng có quy mô nhỏ nhưng trước khi lên sàn VietCapital Bank đã có nhiều chuyển động mới tích cực và minh bạch hơn. Tuy nhiên, vẫn có những vấn đề tồn đọng khiến các nhà đầu tư lưu tâm "đe doạ" độ hấp dẫn của cổ phiếu nhà băng này.

Thứ năm, 09/07/2020