6 tháng đầu năm, thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh

Theo HNX, trong 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch phái sinh đạt hơn 5,5 triệu hợp đồng; khối lượng giao dịch bình quân đạt 45.767 hợp đồng/phiên, gấp gần 4,2 lần so với năm 2017.

6 tháng đầu năm, thanh khoản thị trường phái sinh tăng mạnh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thị trường chứng khoán phái sinh 6 tháng đầu năm 2018 với thanh khoản thị trường tăng mạnh.

Trong quý 2/2018, khối lượng giao dịch phái sinh đạt gần 4,2 triệu hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa hơn 417.784 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 1/2018.

"Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch phái sinh đạt lần lượt 5.537.761 hợp đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 45.767 hợp đồng/phiên, gấp 4,18 lần so với năm 2017.

Trong tháng 5 và 6/2018 thanh khoản thị trường tăng mạnh đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng/phiên.

Khối lượng mở OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt 6 tháng và đạt 11.812 hợp đồng tại ngày 29/6, tăng 46,24% so với cuối năm 2017.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục tăng, trung bình mỗi ngày có 150 tài khoản mới. Tính đến ngày 29/06/2018, đã có 35.275 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2017 và bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả TTCK nói chung, trong đó, có 164 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài và 126 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức. Số tài khoản có giao dịch là 5,917 tài khoản (chiếm khoảng 23,3% số tài khoản của TTCKPS).

Khối ngoại cũng bắt đầu giao dịch mạnh, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6. Chỉ tính riêng tháng 6, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã bằng 1/3 tổng khối lượng giao dịch của khối này trong 6 tháng đầu năm.

Tổng khối lượng giao dịch của khối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 13.567 hợp đồng, chiếm 0,12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Bắt đầu tham gia giao dịch từ tháng 4, trong 3 tháng qua, các tổ chức nước ngoài đã giao dịch với khối lượng 2,209 hợp đồng.

Ra đời từ tháng 8/2017, chứng khoán phái sinh với sản phẩm đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ giới đầu tư, đặc biệt trong giai đoạn thị trường điều chỉnh bởi lợi thế được giao dịch T+0, cũng như được phép bán khống.

 >> Giao dịch chứng khoán phái sinh tăng vọt trong tháng 5