6 tháng Tập đoàn Bảo Việt đạt doanh thu 23.098 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng trước soát xét, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 23.098 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng Công ty Mẹ ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 720 tỷ đồng, hoàn thành 48,4% kế hoạch năm 2020,

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 137.875 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Còn Công ty mẹ có tổng tài sản ước đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9%...

Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bảo Việt duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm nay. Cụ thể, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Bảo Việt Nhân thọ trong những năm gần đây luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng khả quan, củng cố vị trí doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Tổng doanh thu của Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020. Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế doanh nghiệp số 1 ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam nhiều năm liên tiếp.

Quảng cáo

Ỏ lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) có sự tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư. Đến hết tháng 6/2020, tổng tài sản quản lý của BVF đạt 67.605 tỷ đồng, nằm trong top 2 công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 5,79% trở thành quỹ mở trái phiếu hoạt động tốt nhất thị trường giai đoạn nửa đầu năm 2020. Trong quý 2/2020, tổng doanh thu của BVF ước đạt 56,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 25,3 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch năm.

Ở lĩnh vực chứng khoán, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ước đạt tổng doanh thu 260,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 51,6 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 53,8% và 65,1% kế hoạch năm 2020. BVSC lọt vào TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất và Top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất thị trường.

Là doanh nghiệp với quy mô tổng tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt gần 140.000 tỷ đồng, Bảo Việt tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế với định hướng đầu tư trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc an toàn và hiệu quả nhằm gia tăng lợi ích của cổ đông, khách hàng cũng như các bên liên quan.

Bảo Việt luôn duy trì vị trí là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua nộp thuế và cổ tức. Tính chung từ khi cổ phần hóa đến năm 2020, tổng số tiền thuế và cổ tức Bảo Việt đã nộp vào ngân sách Nhà nước lên đến 23.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường tài chính - bảo hiểm có sự cạnh tranh mạnh mẽ, Bảo Việt liên tục được ghi nhận thông qua nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, gồm: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam liên tiếp năm thứ 4 (Nhịp cầu đầu tư); dẫn đầu ngành Bảo hiểm trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam). Thương vụ Bảo Việt phát hành riêng lẻ thành công cho Sumitomo Life được thành phố Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ ghi nhận là 1 trong 5 Dự án đầu tư tiêu biểu của TP Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo danh sách 163 công ty thuộc diện cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM.

Thứ ba, 29/09/2020