8 lãnh đạo cấp cao PVPower dự kiến nhận lương 6 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm nay

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PVPower sẽ dành hơn 6 tỷ đồng để trả lương cho 8 lãnh đạo cấp cao trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

8 lãnh đạo cấp cao PVPower dự kiến nhận lương 6 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm nay

Đây là điểm đáng chú ý trong tờ trình trình ra Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower – mã chứng khoán POW).

"Cụ thể, chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ nhận mức lương trước thuế là 831 triệu đồng; chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc cũng sẽ nhận mức lương giống vậy là 831 triệu đồng.

Với 3 thành viên HĐQT chuyên trách, mức lương được nhận trong nửa cuối năm 2018 là  2,243 tỷ đồng. Vị trí Trưởng ban kiểm soát nhận 747,9 triệu đồng trong 6 tháng cuối năm và hai kiểm soát viên chuyên trách nhận tổng số tiền lương 1,394 tỷ đồng trong cùng thời gian này.

Vào ngày 26/6 tới, PV Power sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 và từ ngày 1/7 tới sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Tổng doanh thu trong 6 tháng cuối năm 2018 dự kiến đạt 14.037 tỷ đồng - cũng là con số khác chắc chắn bởi đa phần đến từ sản xuất điện và được mua theo hợp đồng đã có. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 858 tỷ đồng.