80 start-up sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam

Hội đồng tuyển chọn chọn được 80 start-up trong 300 start-up đã đăng ký, sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN).

80 start-up sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Việt Nam

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, gần 300 start-up khắp Đông Nam Á đã đăng ký tham gia sự kiện này. Trong đó, hội đồng tuyển chọn chọn được 80 start-up tham gia sự kiện này. Trong đó có các start-up accelerator (tăng tốc khởi nghiệp), các quỹ đầu tư mạo hiểm, các chuyên gia công nghệ và các nhà lãnh đạo truyền thông.

Đặc biệt có một số doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đáng chú ý nhất trong khu vực ASEAN sẽ lần đầu góp mặt. Họ là đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các dịch vụ tài chính, logistics và thương mại điện tử đến nông nghiệp, truyền thông và chăm sóc sức khỏe.

Trong cuộc họp, các start-up sẽ tham gia toàn bộ các chương trình chính thức cũng như có các chương trình dành riêng để thảo luận về các vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp phải đối mặt, từ tìm kiếm nguồn đầu tư cho tới việc vươn tới quy mô khu vực với nguồn lực nhất định.

Đặc biệt, sẽ có một “Inovation Hub" (không gian sáng tạo) dành riêng cho các start-up chia sẻ những câu chuyện của họ. Khi cuộc họp kết thúc, diễn đàn hy vọng sẽ thiết lập một cộng đồng bền vững để hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của các start-up.

Đây là dịp để các start-up kết nối với 1.000 đại biểu tham dự Hội nghị WEF ASEAN 2018, trong đó có 90 Bộ trưởng chính phủ và 600 lãnh đạo doanh nghiệp. Họ cũng sẽ có đóng góp quan trọng để làm phong phú thêm các cuộc thảo luận về cách thức nâng cấp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tinh thần doanh nghiệp.