9 tháng đầu năm, Viglacera báo lãi 755 tỷ đồng trước thuế

9 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty Viglacera (VGC) ước đạt 754,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Công ty mẹ cũng ghi nhận lợi nhuận luỹ kế ước đạt 476 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch.

9 tháng đầu năm, Viglacera báo lãi 755 tỷ đồng trước thuế

Thông tin từ hội nghị đánh giá kết quả SXKD Quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018 của Viglacera cho biết, tình hình thị trường sản xuất vật liệu xây dựng đang khó khăn, nhưng lĩnh vực sản xuất kinh doanh sứ vệ sinh của doanh nghiệp này vẫn đạt được những kết quả rất tích cực

Đặc biệt, lĩnh vực kinh doanh bất động sản, nhất là phát triển Khu công nghiệp và nhà ở Xã hội, lại đang phát triển tốt, giúp Viglacera vẫn đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đặt ra từ đầu năm, trong đó mảng BĐS cho doanh thu ước đạt 331 tỷ đồng, vượt 38% so với kế hoạch.