Agrimeco bị phạt 350 triệu đồng vì chây ỳ không chịu lên sàn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Cơ điện xây dựng - CTCP - Agrimeco (Hà Nội).

Agrimeco bị phạt 350 triệu đồng vì chây ỳ không chịu lên sàn

Theo đó, Agrimeco bị phạt tiền 350 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Tổng công ty Cơ điện xây dựng - Công ty cổ phần trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Theo quy định của pháp luật, các công ty cổ phần sau khi trở thành công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký quản lý tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo đó, quy định này nhằm bảo đảm việc quản lý giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu của các cổ đông được thực hiện chuyên nghiệp, minh bạch và bảo đảm việc thực hiện các quyền, lợi ích của cổ đông được công bằng, hợp pháp.

Tuy nhiên, Agrimeco đã trì hoãn việc đăng ký quản lý tập trung cổ phiếu tại VSD từ năm 2014 tới nay.