Áp lực nợ vay, Hoa Sen huy động 500 tỷ đồng vốn mới

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã: HSG) vừa thông qua chủ trương phát hành riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá, tương đương với

Trái phiếu có thời hạn 2 năm, lãi suất theo kết quả thỏa thuận với nhà đầu tư. Thời điểm phát hành ngay trong năm 2019. HĐQT công ty ủy quyền cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch tiến hành đàm phán, lựa chọn các đơn vị có uy tín để cung cấp dịch vụ. Xây dựng, triển khai hoàn thiện phương án phát hành, đàm phán và quyết định lựa chọn nhà đầu tư có nhu cầu…

Trước đó Hoa Sen Group đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành thêm dự kiến từ 500 đến 1.000 tỷ đồng trái phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm huy động từ 500 đến 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng giá trị vốn huy động tối đa của Hoa Sen là 2.500 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Quảng cáo

Hoa Sen Group vừa trải qua niên độ tài chính 2017-2018 với kết quả kinh doanh không đạt như kỳ vọng. Doanh thu tăng 31,7% so với cùng kỳ, lên 34.441 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tăng đột biến nên lợi nhuận sau thuế thu về chỉ đạt 409 tỷ đồng, bằng 31% lợi nhuận đạt được năm trước đó và mới chỉ thực hiện được 1/4 kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2018 (cuối niên độ tài chính 2017 - 2018), HSG có tổng tài sản 21.205,6 tỷ đồng, trong đó 75,7% là nợ phải trả. Trong cơ cấu nợ có 14.341,8 tỷ đồng là nợ vay tài chính, chiếm 89,3% tổng nợ và bằng 279% vốn chủ sở hữu. Trong đó có 12.160 tỷ đồng vay ngân hàng gồm gần 8.500 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.700 tỷ đồng vay dài hạn

Đặc biệt, trong danh sách 8 doanh nghiệp ngành thép trên sàn chứng khoán có vốn hóa lớn hơn 1.000 tỷ đồng tính đến thời điểm cuối năm 2018, Hoa Sen là doanh nghiệp có tỷ lệ nợ nằm ở nhóm đầu, chỉ đứng sau công ty có vốn nhà nước đang gặp khó khăn nghiêm trọng là Gang thép Thái Nguyên (mã: TIS).

Trong năm 2019, Hoa Sen có kế hoạch phát hành 38,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, theo đó vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.848,6 tỷ đồng lên 4.233,6 tỷ đồng.

>> Chủ tịch Hoa Sen đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu HSG

Có thể bạn quan tâm

Tại BCTC năm 2019 đã soát xét của CTCP Dầu khí Đông Đô (mã: PFL), đơn vị kiểm toán đã có ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Thứ bảy, 04/04/2020