Bà Nguyễn Thị Hòa làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng

Ngày 3/6/2019, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hòa làm Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng.

Theo đó,  tại Quyết định số 1109/QĐ-NHNN ngày 28/5/2019, bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Chiến lược ngân hàng sẽ giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng kể từ ngày 1/6. Thời hạn giữ chức vụ của tân Viện trưởng Nguyễn Thị Hòa là 5 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Thị Hòa tốt nghiệp chuyên ngành ngân hàng Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1992 và có bằng thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính – Tín dụng.

Năm 1992, bà Nguyễn Thị Hòa bắt đầu công tác tại Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình công tác, bà từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng; Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cơ quan Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Quảng cáo

Từ tháng 12/2016 đến nay, bà được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước điều động giữ chức vụ Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược Ngân hàng.

Ngoài ra, bà Hòa còn đóng vai trò chủ chốt trong việc nghiên cứu, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Ngân hàng Nhà nước như: Thông tư quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng (TCTD) là hợp tác xã; Thông tư hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư quy định về những thay đổi của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Thông tư quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với TCTD.

Viện Chiến lược Ngân hàng được thành lập năm 2008 trên cơ sở Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng. Viện được thành lập với nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành ngân hàng, tổ chức nghiên cứu, triển khai và quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành.

Tính đến nay, Viện Chiến lược Ngân hàng có lực lượng cơ hữu gồm 38 cán bộ quản lý, nghiên cứu viên và mạng lưới cộng tác với hơn 200 các chuyên gia công tác tại các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, các Viện Nghiên cứu và Trường đại học trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa có các quyết định về nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Thứ tư, 11/12/2019