• Bảo Việt - niềm tự hào thương hiệu Việt

    Bảo Việt - niềm tự hào thương hiệu Việt

    Tập đoàn Bảo Việt được đề cử 5 hạng mục giải thưởng cao nhất tại Vòng chung khảo dành cho Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á năm 2017.