• IMF cảnh báo nguy cơ về một cơn bão kinh tế toàn cầu

    IMF cảnh báo nguy cơ về một cơn bão kinh tế toàn cầu

    Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới thấp hơn dự báo, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo chính phủ các nước cần chuẩn bị đối phó với cơn bão kinh tế có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.