• IMF: Kinh tế toàn cầu có thể mất 455 tỉ USD

    IMF: Kinh tế toàn cầu có thể mất 455 tỉ USD

    Nền kinh tế toàn cầu đang ở một "thời điểm nhạy cảm," đòi hỏi các ngân hàng trung ương phải duy trì các biện pháp kích thích và các chính phủ nhanh chóng giải quyết những bất đồng thương mại.

  • IMF cảnh báo nguy cơ về một cơn bão kinh tế toàn cầu

    IMF cảnh báo nguy cơ về một cơn bão kinh tế toàn cầu

    Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới thấp hơn dự báo, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo chính phủ các nước cần chuẩn bị đối phó với cơn bão kinh tế có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.