Bảo Việt hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tham gia chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam” trong nhiều hoạt động thiết thực.

Bảo Việt hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Tiếp nối thành công của các sự kiện kết nối doanh nghiệp trong các năm qua, VCCI tổ chức Hội thảo Hỗ trợ Doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 28/6/2018 và dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào ngày 05/7/2018 với sự hỗ trợ của các bộ ngành liên quan, các đại sứ quán và các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế và các hiệp hội doanh nghiệp lớn trong nước.

Đồng hình cùng chương trình, năm 2018 Bảo hiểm Bảo Việt tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam” với 4 hoạt động cụ thể trong năm 2018-2020, gồm: tham gia xây dựng, duy trì Cổng thông tin hỗ trợ xuất nhập khẩu trực tuyến; cung cấp thông tin tư vấn, bài viết liên quan tới các hoạt động bảo hiểm cho doanh nghiệp, xuất bản các nội dung quảng cáo, bài viết về lĩnh vực bảo hiểm cho doanh nghiệp xuất khẩu trong Cẩm nang Xuất khẩu Việt Nam (Vietnam Export Handbook), tham gia Hội thảo hỗ trợ xuất khẩu, tham gia Diễn đàn Xuất khẩu Việt Nam thường niên (dự kiến tháng 10/2018).

Trong khuôn khổ Hội thảo hỗ trợ xuất khẩu ngày 28/6, Bảo hiểm Bảo Việt tập trung trình bày các nội dung về sản phẩm bảo hiểm tín dụng thương mại và bảo hiểm hàng hoá (Xuất nhập khẩu/ Vận chuyển nội địa) nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất, cũng như tư vấn các giải pháp bảo hiểm tối ưu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cùng với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu để mang lại sự đảm bảo cao nhất cho Khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt, đồng thời cũng là đối tác tin cậy của chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp Xuất khẩu Việt Nam”, Bảo hiểm Bảo Việt tin tưởng và cam kết đồng hành chặt chẽ với chương trình này, thúc đẩy mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bằng sản phẩm và tư vấn tốt nhất.

>> ĐHCĐ Bảo Việt: Năm 2018 phấn đấu lợi nhuận 1.348 tỷ đồng, chia cổ tức 10%