Bầu cử giữa kỳ: Chiến thắng dành cho Tổng thống Trump

Đảng Cộng hòa mất đi Hạ viện nhưng việc giữ lại và giành thêm ghế tại Thượng viện là chiến thắng của Tổng thống Donald Trump, mở ra định hướng cho cuộc đua vào năm 2020.

Bầu cử giữa kỳ: Chiến thắng dành cho Tổng thống Trump

Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cơ bản đã kết thúc. Không có cú sốc nào diễn ra, đảng Dân chủ lấy lại Hạ viện, lần đầu tiên sau 8 năm, trong khi đảng Cộng hòa giữ được Thượng viện.

So với tình hình trước đó, cuộc bầu cử là một tổn thất đối với Đảng Cộng hòa nhưng nhiều người cho rằng kết quả chi tiết ở các bang cho thấy một chiến thắng với Tổng thống Trump khi những bang ông đến tranh cử đã mang về kết quả chiến thắng.

Kết quả này cũng mở ra định hướng cho cuộc tái tranh cử năm 2020 của ông.

Để mất Hạ viện nhưng Đảng Cộng hòa cũng tạm hài lòng khi củng cố sức mạnh tại Thượng viện (nhiều khả năng nắm 54/100 ghế, tăng 3 ghế), qua đó bảo đảm những bổ nhiệm hành pháp và tư pháp của ông Trump dễ được phê chuẩn. 

Trên Washington Post, nhà bình luận Ed Roger nói rằng đảng Dân chủ đã thể hiện kém hơn những gì thường được kỳ vọng ở đảng đối lập với tổng thống trong một cuộc bầu cử giữa kỳ, vốn thường chứng kiến đảng của tổng thống mất trung bình 37 ghế tại Hạ viện nếu tỷ lệ tín nhiệm của ông ta thấp hơn 50%.

"Không người cánh tả nào muốn chấp nhận việc này, nhưng Trump là một tài sản của đảng Cộng hòa trong khi Barack Obama là thảm họa của đảng Dân chủ", ông viết.

Hơn nữa, "làn sóng xanh" của đảng Dân chủ không thể quét khắp nước và cho thấy sự phản kháng rộng rãi với tổng thống, điều mà cuộc bầu cử vừa qua thể hiện rõ nhất chỉ là sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, một bên là những cử tri phản đối tổng thống và một bên là những người ủng hộ ngày một mạnh mẽ.

Tình trạng này hầu như không thể khắc phục trước năm 2020 và nó sẽ tiếp tục là vũ khí mạnh mẽ của Tổng thống Trump trong cuộc đua tái tranh cử.