Bầu Phó Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt vào HĐQT ACV

Ông Vũ Thế Phiệt được bầu để thay thế ông Lê Mạnh Hùng - người sẽ thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2018.

Bầu Phó Tổng giám đốc Vũ Thế Phiệt vào HĐQT ACV

Sáng nay, 24/7/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đã tổ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông, đại diện ủy quyền theo quy định và đại biểu khách mời là lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ GTVT.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, với các nội dung:

- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

- Miễn nhiệm ông Lê Mạnh Hùng – thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/08/2018

- Bầu bổ sung ông Vũ Thế Phiệt, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Như vậy, với việc bầu ông Vũ Thế Phiệt vào HĐQT, hiện  HĐQT của ACV hiện có 4 thành viên. Ngoài ông Phiệt còn có Chủ tịch là ông Lại Xuân Thanh và các thành viên khác là ông Đào Việt Dũng và bà Lê Thị Diệu Thúy.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh ngày 20/11/1973, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị và bằng C Tiếng Anh. Ông Vũ Thế Phiệt là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Hiện, ông Phiệt đang nắm 6.900 cổ phần ACV, trong đó có 5.000 cổ phần hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 năm kể từ ngày 1/4/2016.

Ông Vũ Thế Phiệt đã có 23 năm làm việc trong ngành hàng không, trong đó có 5 năm làm giám đốc Cảng HKQT Nội Bài từ 2012-2017, trong giai đoạn này Cảng HKQT Nội Bài có bước phát triển mạnh mẽ, chất lượng phục vụ hành khách được nâng cao, đưa vào khai thác có hiệu quả, vượt tiến độ nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng Nhà ga hành khách quốc tế T2 Cảng HKQT Nội Bài.