Biến động nhân sự mới tại Sabeco

Ông Nguyễn Minh An, sinh năm 1973, quê quán Bình Dương, hiện là Phó tổng giám đốc Sabeco đã vừa có đơn xin nghỉ việc tại Sabeco từ ngày 20/6/2018 với lý do bận việc riêng.

Biến động nhân sự mới tại Sabeco

Ông Minh An có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, trở thành Phó tổng giám đốc Sabeco cùng dịp với Vũ Quang Hải.

Trước Đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 4/2018, Ban tổng giám đốc của Sabeco gồm có ông Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc là Nguyễn Minh An, Nguyễn Hữu Lộc và Lâm Du An.

Sau khi có Chủ tịch HĐQT mới là ông Koh Pon Tiong đại diện cho ThaiBev, đơn vị đang nắm 53,59% vốn điều lệ tại, HĐQT của Sabeco cũng có thêm 3 thành viên mới là ông Sunyaluck Chaikajornwat, bà Trần Kim Nga và ông Tan Tiang Hing, Malcolm.

Tiếp đó, HĐQT Sabeco đã có nghị quyết bổ nhiệm 3 Phó tổng giám đốc người nước ngoài là  ông Neo Gim Siong Bennet, ông Teo Hong Keng và ông Melvyn Ng Huan Ngee. Trong đó, ông Neo Gim Siong Bennet được thực hiện các chức năng của Tổng giám đốc Sabeco. Còn ông Teo Hong Keng phụ trách các chức năng kế toán, tài chính và ông Melvyn Ng Huan Ngee phụ trách bán hàng.

Hiện tại, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Sabeco đã được chấp thuận cho lùi thời điểm tới ngày 30/6/2018.

Giới phân tích cũng cho rằng, việc lùi thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 này là để nhà đầu tư có các quyền cổ đông đầy đủ sau thời gian 6 tháng, kể từ khi hoàn tất thương vụ mua 53,59% cổ phần tại Sabeco của ThaiBev đã diễn ra vào ngày 29/12/2017 trước đó.

Dự báo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, ThaiBev sẽ thực hiện quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư đang nắm cổ phần chi phối tại Sabeco với tất cả các vị trí chủ chốt của cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán điều chỉnh vừa được công bố của Sabeco cũng cho thấy, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Sabeco là 4,948 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng đang để khoản lợi nhuận chưa phân phối lên tới 5.823 tỷ đồng, trong đó, của các năm trước là 2.946 tỷ đồng và của năm 2017 là 2.877 tỷ đồng.