BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank

BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành cho KEB Hana Bank (Hàn Quốc).

BIVD bán 15% vốn cho KEB Hana Bank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phần và tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành 603 triệu cổ phần riêng lẻ, tương đương 15% quy mô vốn điều lệ sau khi phát hành (tương đương tỷ lệ 17,65% vốn điều lệ hiện tại của BIDV).

Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, theo BIDV là Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc.

Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư lần đầu tiên trở thành cổ đông của BIDV.

Giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến là hơn 6.033 tỷ đồng và giá phát hành sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành.

"Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên mức 40.220 tỷ đồng, đồng thời giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước từ 95,28% xuống còn 80,99%. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2018 - 2019. 

Nguồn vốn thu được sau khi phát hành BIDV dự định sẽ tập trung cho hoạt động tín dụng thông qua cơ cấu lại danh mục cho vay với các doanh nghiệp có tài chính lành mạnh; hoạt động đầu tư trên liên ngân hàng và giấy tờ có giá; đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm mới và nâng cao chất lượng kinh doanh qua việc mở rộng kênh phân phối.

Ngoài việc thông qua phương án chào bán cổ phần, văn bản xin ý kiến cổ đông của BIDV còn đề nghị cổ đông ủy quyền cho HĐQT BIDV có quyền quyết định điều chỉnh phương án chào bán theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc nếu thấy cần thiết; được quyết định các nội dung triển khai kế hoạch phát hành cổ phần; thực hiện các thủ tục phát sinh...

Trước khi có thông báo chính thức thì thông tin việc Ngân hàng KEB Hana Bank của Hàn Quốc muốn mua cổ phần BIDV đã xuất hiện từ 2 năm nay. Kế hoạch tăng vốn cũng được BIDV trình ĐHĐCĐ suốt 3 kỳ qua nhưng chưa thể thực hiện được. 

 >> Chuyên gia BIDV: 6 khác biệt cho thấy Việt Nam không xảy ra chu kỳ khủng hoảng kinh tế 10 năm trong 2018-2019