Bộ Công Thương chính thức quản lý giá sữa từ năm 2017

Theo quyết định của Chính phủ, từ tháng 1/2017 Bộ Công Thương sẽ quản lý giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thay cho Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương chính thức quản lý giá sữa từ năm 2017

Quy định mới nêu rõ, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp cùng Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn chi tiết danh mục mặt hàng này.

Trước đó, đầu tháng 10/2016, Bộ Công thương vẫn cho rằng Luật giá đã quy định rõ về việc Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì thực hiện bình ổn giá, trong đó có mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Vì vậy, giao quản lý giá sữa sang Bộ Công Thương là không hợp lý.

Ông Đỗ Thắng Hải thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục là cơ quan phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về phát triển thị trường và hệ thống phân phối các mặt hàng, trong đó có sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Từ tháng 6/2014, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được đưa vào danh mục hàng bình ổn và áp trần giá bán buôn với hơn 600 sản phẩm sữa bột. Giá bán lẻ không được cao hơn quá 15% so với mức bán buôn.