Bộ Tài chính công khai Quỹ BOG, Petrolimex có số dư lớn nhất

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), tính đến Quý I/2020 với số dư gần 5.000 tỷ đồng.

Theo công bố, số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) cụ thể là 4.958,420 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020): 2.370,298 tỷ đồng;

Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/3/2020): 194,453 tỷ đồng;

Quảng cáo

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2020: 2,763 tỷ đồng;

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2020: 3 triệu đồng;

Tính đến thời điểm 31/3/2020, trong tổng số 30 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, chỉ còn 04 doanh nghiệp có số dư Quỹ BOG Quý I/2020 bị âm quỹ.

26 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư dương Quỹ BOG xăng dầu. Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có số dư lớn nhất là 2.296,967 tỷ đồng.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm