Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước

Việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp (DN) nhằm phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước do Bộ

Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các DN do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của DN.

Cụ thể, đối với các tổng công ty đang xây dựng phương án thoái vốn nhà nước tại tổng công ty, thoái vốn của tổng công ty đầu tư tại các DN khác Bộ Xây dựng yêu cầu:

Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổng công ty có trách nhiệm rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao DNNN sang công ty cổ phần, báo cáo toàn bộ quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của DN, trong đó nêu rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị;

Đồng thời, các tổng công ty này phải xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi điểm chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các tổng công ty đang thực hiện cổ phần hóa cần:

Quảng cáo

Rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Bên cạnh đó, các DNNN này phải hoàn thiện phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DN theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

"Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các DN này xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN cổ phần hóa theo quy định. Bộ Xây dựng yêu cầu các Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN phải chịu trách nhiệm về kết quả rà soát này và kết quả rà soát phải được báo cáo về Bộ trước ngày 30/11/2018.

Được biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và các bộ, ngành trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong năm 2018 là thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa.

>>Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng về siêu dự án tại khu Mũi Đèn Đỏ - TP HCM 

 

Có thể bạn quan tâm

Grand Center Quy Nhon là dự án tổ hợp gồm 2 block (khu căn hộ và khu văn phòng), cao 42 tầng với diện tích toàn khu là 7.080m2 . Dự án sở hữu nhiều điểm mạnh về vị trí, tiện ích, kết nối và trên hết là giá trị vượt trội cũng như tiềm năng sinh lời cao.

Thứ bảy, 14/12/2019