Bộ Xây dựng cho ý kiến về Dự án Phát triển đô thị và tái định cư TP Sóc Trăng

Liên quan đến Dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A – Mạc Đĩnh Chi, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự x

Ngày 14/9/2018 Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1750/UBND-KT của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc thỏa thuận khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A – Mạc Đĩnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng và Hồ sơ Dự án kèm theo.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến về dự án trên.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện một số nội dung sau.

Căn cứ vị trí của dự án, nhu cầu phát triển nhà ở thực tế tại địa phương và các quy định của pháp luật về đất đai, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 337 nền nhà liên kế thuộc Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 và Tiểu dự án 4 (như đã liệt kê chi tiết tại Công văn số 1750/UBND-KT ngày 14/9/2018).

Tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng liên quan và Chủ đầu tư hoàn thiện và phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; bổ sung, thống nhất các mẫu thiết kế nhà ở; kiểm tra giám sát người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được phê duyệt. Đặc biệt lưu ý, kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ theo mẫu nhà được duyệt tại tuyến đường số 6 - tuyến đường có ảnh hưởng cảnh quan kiến trúc.

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Quảng cáo

Dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A – Mạc Đĩnh Chi có quy mô 110,92 ha gồm 05 Tiểu dự án 1, 2, 3, 4 và 5, đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 74/TTg-CN ngày 12/01/2006.

Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu làm chủ đầu tư dự án.

Đến ngày 2/4//2008, tỉnh Sóc Trăng cho phép chuyển đổi pháp nhân Chủ đầu tư dự án từ Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu sang cho Cty CP đầu tư và phát triển đô thị dầu khí Cửu Long.

Tại tiêu dự á 1 và Tiểu dự án 5, sau khi Bộ Xây dựng cho ý kiến tại các Công văn số 721/BXD-PTĐT ngày 08/4/2015 và số 443/BXD-PTĐT ngày 08/3/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cho phép chuyển quyền sử dụng đất tại các Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 và số 770/QĐ-UBND ngày 02/4/2018.

Đến nay, Chủ đầu tư đã chuyển quyền sử dụng đất đợt 1 được 351 nền / 501 nền (tỷ lệ 70%), đợt 2 được 191 nền / 281 nền (tỷ lệ 68%).

Đối với khu vực dự kiến xin thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đợt 3 thuộc Tiểu dự án 2, Tiểu dự án 3 và Tiểu dự án 4 đã được đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, đảm bảo kết nối với bên ngoài dự án, đủ điều kiện để người dân sinh sống.

 >>Sóc Trăng: Xây cảng cửa ngõ quốc tế Trần Đề cần 4,1 tỷ USD

 

tin tức liên quan