BVH muốn thâu tóm Đầu tư Bảo Việt

Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án mua toàn bộ cổ phần từ các cổ đông khác của CTCP Đầu tư Bảo Việt (BVI), nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

BVH muốn thâu tóm Đầu tư Bảo Việt

Hiện BVH nắm 55% vốn điều lệ của BVI và dự kiến sẽ mua thêm để đạt tỷ lệ 100%. Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ nguồn vốn chủ sở hữu của tập đoàn.

Theo một báo cáo của VPBS, CTCP Đầu tư Bảo Việt được thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng. Đến 2014, công ty tăng vốn lên 110 tỷ đồng với BVH chiếm 55% vốn.

Ngành nghề kinh doanh chính của BVI là đầu tư bất động sản, tư vấn và kinh doanh dịch vụ bất động sản, thi công xây lắp. Một số dự án lớn của BVI như chung cư cao cấp CT2, chung cư cao tầng Bảo Việt, tòa nhà Bảo Việt Invest…

Thông tin tài chính của BVI khá ít, gần nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, BVI báo cáo tổng doanh thu 2015 đạt 303 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 4 tỷ đồng. Năm 2016, công ty đặt mục tiêu kinh doanh với tổng doanh thu đạt 338 tỷ; lợi nhuận sau thuế 14,4 tỷ đồng.

Còn về BHV, năm 2018, Bảo Việt đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 36.799 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.348 tỷ đồng. Tổng doanh thu của công ty mẹ năm 2018 dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng.