Các dự án PPP tại Bắc Giang bị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thanh tra

Đoàn thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018 và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2018, bao gồm: Việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công; việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư; việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Đồng thời, thanh tra việc quản lý và thực hiện các dự án đầu tư công, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (kể cả các dự án chuyển tiếp được thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2018) và kiểm tra việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giai đoạn 2015 - 2018.

Được biết, thời hạn thanh tra diễn ra trong 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Quảng cáo

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 21/9/2018, trên địa bàn Tỉnh đang triển khai thực hiện 15 dự án PPP theo hợp đồng BT. Đa số các dự án BT đều do nhà đầu tư đề xuất. Các nhà đầu tư trúng thầu chủ yếu bằng hình thức chỉ định nhà đầu tư.

Về cơ bản, việc triển khai thực hiện các dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có những thuận lợi. Bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành liên quan thì sự ấm lên của thị trường bất động sản đã giúp nguồn lực thanh toán từ quỹ đất của Tỉnh đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư với các dự án.

Tuy nhiên, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang cũng đánh giá, quá trình triển khai dự án PPP theo hợp đồng BT còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, việc triển khai các dự án BT thực hiện theo Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, các nghị định này quy định chung cho tất cả các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Việc xác định phương án tài chính dự án, điều kiện thực hiện dự án khác, xác định các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa quy định rõ ràng nên gây khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện đối với dự án BT. Ngoài ra, việc xác định lãi vay trong phương án tài chính của dự án theo Thông tư 75/2017/TT-BTC ngày 21/7/2017 của Bộ Tài chính đến nay còn nhiều bất cập.

>> Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra dự án 'xẻ thịt' công viên làm sân golf ở Bắc Giang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Xây dựng đang đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (sửa đổi) để thay thế Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Thứ tư, 12/08/2020