• "Nguyên tắc như tây, tình cảm như ta"

    "Nguyên tắc như tây, tình cảm như ta"

    Bên cạnh những tiêu chí mà nhà tuyển dụng đặt lên hàng đầu khi đánh giá ứng viên, đặc biệt là đối với các vị trí quản lý, làm sao để nhân viên cảm thấy tự hào và sẵn sàng nói tốt về chính “ngôi nhà” của mình luôn là bài toán cho người lãnh đạo.

  • 4 câu hỏi giúp tìm ra nhân viên vừa có tài vừa khiêm tốn

    4 câu hỏi giúp tìm ra nhân viên vừa có tài vừa khiêm tốn

    Những thủ thuật để nhà tuyển dụng có thể dùng khi phỏng vấn nhằm xác định được người vừa giỏi vừa khiêm tốn.