• Facebook và vũ khí của 'sự dễ thương'

    Facebook và vũ khí của 'sự dễ thương'

    Sự dễ thương là một trong những yếu tố quan trọng của một công ty để chinh phục giá trị thị trường. Amazon, Google, Apple và Facebook... là những công ty như thế.