Cần rà soát chỉ số VN30 theo hướng giảm tác động tiêu cực liên thị trường

Ngày 11/7/2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải - nhân sự mới phụ trách ngành chứng khoán tại Bộ Tài chính - đã có cuộc làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).

Cần rà soát chỉ số VN30 theo hướng giảm tác động tiêu cực liên thị trường

Liên quan đến TTCK phái sinh, Thứ trưởng chỉ đạo UBCK chủ trì phối hợp HNX và VSD hoàn tất báo cáo tổng thể tình hình triển khai thị trường sau 1 năm đi vào vận hành, báo cáo Bộ và Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được, những vướng mắc còn tồn tại và kiến nghị chính sách; Phối hợp với Cục quản lý giá ban hành ngay các Thông tư về giá dịch vụ áp dụng cho các hoạt động trên TTCK phái sinh; chỉ đạo các SGDCK nghiên cứu rà soát chỉ số VN30 theo hướng hoàn thiện và giảm tác động tiêu cực liên thị trường.

Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu để sớm đưa vào giao dịch các sản phẩm dựa trên các chỉ số khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm phái sinh; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ chế cho phép các NHTM tham gia đầu tư, kinh doanh, cung cấp dịch vụ đối với sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ; phấn đấu đưa sản phẩm này vào vận hành vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2018.

Về sản phẩm CW (Covered Warrant – Chứng quyền có bảo đảm), chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính là UBCK tiếp tục cùng với HOSE và VSD hoàn thiện để sẵn sàng đưa sản phẩm vào giao dịch.

"Đối với thị trường cổ phiếu, Thứ trưởng chỉ đạo UBCK cần tập trung các nội dung: rà soát, củng cố công tác xét duyệt hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.

Tăng cường kiểm tra, đặc biệt là giám sát quá trình tăng vốn và sử dụng vốn trước khi đăng ký giao dịch và niêm yết; giám sát về tính minh bạch các thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty đại chúng, vấn đề sử dụng vốn, công bố thông tin và quản trị công ty. UBCK sớm trình Bộ dự thảo Thông tư hướng dẫn phương thức dựng sổ.

Nhiệm vụ trọng tâm của UBCK là hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật cho hoạt động của thị trường tập trung vào một số chính sách lớn. Cụ thể, về đề án xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi cần đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán theo hướng giải quyết các vướng mắc hiện hành với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Về Đề án kế hoạch Tái cấu trúc TTCK giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến 2025 đây là Đề án quan trọng UBCK cần phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để nhanh chóng hoàn thiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Về đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam, UBCK tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ sớm hoàn thiện Đề án thành lập SGDCK Việt Nam.

Về công tác giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trên TTCK, Thứ trưởng yêu cầu UBCK cần tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là chú trọng triển khai các đoàn kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trên thị trường; Các SGDCK Hà Nội, SGDCK TP.HCM tiếp tục tăng cường vai trò giám sát nâng cao hiệu quả công tác giám sát giao dịch chứng khoán và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đảm bảo tính công khai, minh bạch của TTCK. 

>> HNX ra mắt sản phẩm phái sinh Hợp đồng tương lai VN30-Index