Điều gì tạo lên giá trị trường tồn của nền công nghiệp sản xuất ô tô Đức?

Điều gì tạo lên giá trị trường tồn của nền công nghiệp sản xuất ô tô Đức?

Các quốc gia đều muốn xây dựng nền công nghiệp ô tô riêng, nhưng không có một quốc gia nào có những thương hiệu ô tô tồn tại hàng trăm năm như ở Đức. Điều gì đã tạo lên những thương hiệu nổi tiếng giá trị vững bền như vậy?