• Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra rà soát chung cư tái định cư

    Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra rà soát chung cư tái định cư

    Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội thống kê cụ thể các dự án nhà chung cư tái định cư được đầu tư xây dựng trước khi có Luật Nhà ở 2005 và sau khi có Luật Nhà ở 2005, 2014; trong đó nêu rõ số căn hộ đã bàn giao đưa vào sử dụng tại từng dự án cụ thể.