Chạy thử toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Sau khi được đóng điện lưới quốc gia, chiều 1/8, đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã chạy thử toàn tuyến nhằm kiểm tra công tác vận hành.

Chạy thử toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được đóng điện trên toàn tuyến để phục vụ công tác thi công, kiểm tra, vận hành, chạy thử đơn động, liên động cho từng chuyên ngành thiết bị cũng như để chuẩn bị công tác vận hành, chạy thử liên động toàn dự án.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bao gồm các hạng mục: Xây dựng 13km đường sắt đi trên cao, đường sắt đôi khổ 1,435m. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80km/giờ, vận tốc bình quân khai thác 35km/giờ, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến. 

Theo kế hoạch, dự án sẽ chính thức chạy thử trong tháng 9/2018. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đã yêu cầu phải chạy thử sớm ngay trong tháng 8/2018.

Liên quan đến kiểm soát chất lượng an toàn hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, hiện một đơn vị tư vấn của châu Âu đang thực hiện việc rà soát, đánh giá chất lượng an toàn theo tiêu chuẩn thiết kế dự án.