Chính thức thanh tra toàn diện các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Ngày 27/7, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 687/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện các dự án của Cty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Tập đoàn Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.

Chính thức thanh tra toàn diện các dự án của Tập đoàn Lã Vọng

Quyết định nêu rõ: Thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5387/VPCP-V.I ngày 7/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Trước đó, xuất phát từ đề nghị của Bộ Tài chính với Thanh tra Chính phủ về việc rà soát dấu hiệu không thực hiện đúng mục đích đầu tư, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai và xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá trị thị trường làm thất thu ngân sách nhà nước, tại dự án New House Xa La do Tập đoàn Lã Vọng làm chủ đầu tư, ngày 7/6, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng cùng các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ thành lập Đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án nêu tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 5/3/2018 của UBND TP Hà Nội; kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về các vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/12/2018.

Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Tập đoàn Lã Vọng) do ông Lê Văn Vọng thành lập cùng 2 cổ đông khác là ông Lê Văn Hải và bà Đặng Thị Như Trang . Trong đó, ông Vọng  là cổ đông lớn và là Tổng Giám đốc của Tập đoàn này.

Tuy nhiên, sau khi những xuất hiện những tai tiếng liên quan đến Tập đoàn này, ông Vọng cùng 2 cổ đông sáng lập còn lại đã tiến hành thoái vốn khỏi tập đoàn này và không còn làm Tổng Giám đốc. 

Tập đoàn Lã Vọng vốn nổi tiếng với chuỗi nhà hàng Lã Vọng. Tuy nhiên những năm gần đây Tập đoàn Lã Vọng đã lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với việc sở hữu hàng loạt khu “đất vàng” tại Hà Nội. Điều đáng lưu ý là các khu "đất vàng" này được Lã Vọng thâu tóm bằng các dự án BT.