Chủ tịch TP Hà Nội: Tạo điều kiện và không được “om” hồ sơ của doanh nghiệp

Phải quán triệt tinh thần tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp, cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện và không được “om” hồ sơ của doanh nghiệp

Chủ tịch TP Hà Nội: Tạo điều kiện và không được “om” hồ sơ của doanh nghiệp

Đây là lưu ý đặc biệt của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại buổi làm việc với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sáng 12/6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại" giai đoạn 2016-2020.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công tác quản lý và thực hiện dự án của đơn vị đã tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và TP về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Đơn vị luôn tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong công tác, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý dự án, rút ngắn thời gian thực hiện. Đại điện BQL cho biết.

Theo BQL  còn 7 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 khởi công chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Theo kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016-2020 được duyệt theo danh mục các dự án giao cho BQL thì chỉ có 6 dự án thuộc lĩnh vực đê điều được khởi công mới với tổng mức đầu tư gần 325,5 tỷ đồng; 5 dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi đã đủ điều kiện triển khai nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, các dự án trong năm 2017 mà BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện cơ bản đạt yêu cầu đề ra; tiến độ giải ngân, chuẩn bị các hồ sơ dự án 5 tháng đầu năm 2018 cao nhất trong các BQL dự án của TP, trong đó đã đề xuất các dự án giải ngân tốt để tăng cường nguồn lực. Tuy nhiên BQL cần nghiên cức kỹ đề xuất cụ thể của từng dự án để lãnh đạo TP sẽ xem xét.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị BQL cần xác định rõ được vai trò, vị trí của từng bộ phận, từng lãnh đạo, từng cán bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa cao; quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc. Tiếp tục rà soát vị trí việc làm, đảm bảo đời sống cán bộ, công chức, người lao động.

Tập thể BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phải đoàn kết, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nếu không làm được phải điểm danh rõ, không được né tránh đùn đẩy. Chủ tịch TP cũng nhấn mạnh.

Nêu vấn đề Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức công-tư (PPP) sẽ có hiệu lực vào ngày 19/6, Chủ tịch UBND TP đề nghị BQL phải quán triệt tinh thần tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp, cải cách hành chính trên tinh thần tạo điều kiện và không được “om” hồ sơ.