VN-Index cầm cự mốc 970 điểm, chọn cổ phiếu nào “sống sót” qua bão?

VN-Index cầm cự mốc 970 điểm, chọn cổ phiếu nào “sống sót” qua bão?

VN-Index giảm hơn 14 điểm trong áp lực chốt lời mạnh, dòng tiền vào yếu... Đây cũng là cơ hội xem xét giải ngân cho các nhà đầu tư, đặc biệt với một số mã cổ phiếu ngân hàng có nền tảng kinh doanh tốt.