Thêm một công ty con của đại gia Lê Phước Vũ giải thể

Thêm một công ty con của đại gia Lê Phước Vũ giải thể

Công ty TNHH MTV Vận tải và Cơ khí Hoa Sen, trực thuộc Tập đoàn Hoa Sen chính thức chấm dứt hoạt động từ ngày 15/6. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của công ty này vào ngày hôm qua (17/6).