UBCK làm rõ quy định về việc room ngoại tại Vinaconex về 0%

UBCK làm rõ quy định về việc room ngoại tại Vinaconex về 0%

Trước sự băn khoăn của công chúng về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Vinaconex, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG thay đổi song song với thay đổi của quy định của pháp luật, chia làm 2 giai đoạn.