Chứng khoán KIS Việt Nam được phép giao dịch phái sinh

Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty chứng khoán KIS Việt Nam là thành viên giao dịch phái sinh thứ 8 tại HNX.

Chứng khoán KIS Việt Nam được phép giao dịch phái sinh

Ngày 14/5/2018, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành quyết định số 251/QĐ-SGDHN chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh cho CTCP chứng khoán KIS Việt Nam. Đây là công ty chứng khoán thứ 8 tham gia thị trường chứng khoán phái sinh của HNX.

Theo quy định, các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại muốn trở thành thành viên thị trường chứng khoán phái sinh ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về vốn điều lệ và tình hình tài chính cần có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng quy định về hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở GDCK và đảm bảo yêu cầu kết nối với hệ thống giao dịch chứng khoán phái sinh của Sở GDCK.

Ngoài ra, các CTCK, NHTM cần có phần mềm phục vụ giao dịch, thanh toán đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng các quy định về quy trình nghiệp vụ và hoàn thiện các bước về hồ sơ, thủ tục đăng ký. Các CTCK phải có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán phái sinh và thông tin công bố của CTCK.

Danh sách 8 công ty chứng khoán thành viên thị trường chứng khoán phái sinh

1.CTCP chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

2.CTCP chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

3.CTCP chứng khoán Sài gòn

4.CTCP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

5.CTCP chứng khoán VNDirect

6.CTCP chứng khoán Bản Việt

7.CTCK chứng khoán MB

8.CTCK chứng khoán KIS Việt Nam

>> Giá cổ phiếu giảm mạnh, Vietnam Airlines dự kiến chuyển sàn HoSE