Chuyện lạ tại OGC: Thành viên HĐQT đòi thay Chủ tịch

HĐQT của CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã: OGC) vừa có thông báo bác bỏ việc tự ý mời họp và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 2/11 về việc đòi thay chủ tịch của hai thành viên HĐQT.

Chuyện lạ tại OGC: Thành viên HĐQT đòi thay Chủ tịch

Cụ thể, ngày 26/10, một thành viên HĐQT và một thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan đã gửi thông báo họp HĐQT đến các thành viên có liên quan để thảo luận lại một số vấn đề của tập đoàn.

Theo đó, Bà Hương và bà Lan đề nghị cuộc họp sẽ bàn về việc triển khai áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) của tòa án nhân dân quận Ba Đình ngày 18/10/2018 về việc tạm dừng thực hiện một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên OGC hôm 15/8 do có khiếu nại; bàn về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, người công bố thông tin, người đại diện theo pháp luật… cùng một số nội dung khác.

Tuy nhiên, yêu cầu triệu tập họp của hai bà Hương và Lan đã bị Chủ tịch HĐQT OGC đương nhiệm – ông Lê Quang Thụ bác bỏ.

Tại văn bản trả lời bà Hương và bà Lan ngày 30/10, ông Lê Quang Thụ cho rằng hai bà này không có quyền thay thế HĐQT để triệu tập họp HĐQT vì Chủ tịch HĐQT đã triệu tập cuộc họp theo đề nghị của hai bà vào ngày 26/10. Cuộc họp diễn ra có thị tham gia của bà Nguyễn Thị Lân Hương và bà Hoàng Thị Phương Lan.

Tuy nhiên sau khi khai mạc, Chủ tịch HĐQT OGC – ông Lê Quang thụ đã quyết định dừng cuộc họp vì lý do: Sau ĐHĐCĐ ngày 15/8, HĐQT mới đã được thành lập, tuy nhiên sau khi Tòa án áp dụng BPKCTT yêu cầu dừng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nói trên thì hiện tại không thể xác định rõ số lượng và tư cách thành viên HĐQT của công ty nên HĐQT mới không thể bàn thảo hoặc quyết định bất cứ vấn đề gì.

Thời gian gần đây, nội bộ Ocean Groupliên tiếp xảy ra xáo trộn, tranh chấp, dẫn đến khiếu nại, kiện tụng.

Hồi tháng 9/2018, Oceangroup nhận được thông báo Thụ lý việc Kinh doanh Thương mại ngày 11/9/2018 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình, Hà Nội về việc Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo yêu cầu Tòa án giải quyết Hủy toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Oceangroup.

Trước đó vào ngày 10/8, của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội ra quyết định kê biên, xử lý tài sản để thi hành án. Các tài sản bị kê biên, xử lý gồm: 68.779.140 cổ phiếu đứng tên Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm làm chủ) và 3.333.333 cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại CTCP Tập đoàn Đại Dương.

Tổng số cổ phiếu bị kê biên là hơn 72 triệu cp, trị giá khoảng 210 tỷ đồng (tính theo giá cuối phiên 21/8 là 2.890 đồng/cp)

Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 tổ chức lần thứ 3 ngày 15/8, Đại diện của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã tham dự và muốn phát biểu nhưng không được ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT chấp thuận do Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo không còn tư cách cổ đông theo Quyết định kê biên, xử lý cổ phiếu kể trên.

 >> Quý 1/2018: Ocean Group báo lãi 25 tỷ đồng, trả nợ NCB hơn 290 tỷ đồng