• Tiếp tục gỡ nút thắt kiểm tra chuyên ngành

    Tiếp tục gỡ nút thắt kiểm tra chuyên ngành

    Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Việc đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành không thể một mình ngành hải quan làm.