Cổ đông LienVietPostBank thông qua khóa room ngoại về 5%

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về 5% vốn điều lệ.

Cổ đông LienVietPostBank thông qua khóa room ngoại về 5%

Theo đó, ngân hàng vừa lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản và ban hành nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại LienVietPostBank là 5%.

Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng thực hiện các thủ tục trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giới hạn tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư ngoại tại LienVietPostBank.

Trước đó, ngày 17/7, LienVietPostBank đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) trong quý 3/2017. Tổng số cổ phiếu thực hiện đăng ký là 646 triệu cổ phiếu, với mã chứng khoán là LPB.

>> LienVietPostBank sẽ giới hạn room ngoại xuống còn 5%