Cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons chào sàn HOSE ngày 12/11, giá 23.300 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa ra thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên đối với 25 triệu cổ phiếu HTN của Công ty CP Hưng Thịnh Incons.

Cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons chào sàn HOSE ngày 12/11, giá 23.300 đồng/cổ phiếu

Saigon Mia, một trong những dự án của Hưng Thịnh Corp do Hưng Thịnh Incons thi công

Theo đó, 25 triệu cổ phiếu HTN được chấp thuận niêm yết ngày 24/102018 sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 12/11 với giá tham chiếu là 23.300 đồng/cổ phiếu. Biên độ giao dịch trong phiên đầu tiên là 20%.

Với mức định giá này, vốn hóa của Hưng Thịnh Incons đạt khoảng 583 tỷ đồng. Trước đó, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Hưng Thinh Incons đã thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc niêm yết 25.000.000 cổ phiếu, nhằm mang lại tính thanh khoản cho cổ phiếu và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán và chia cổ tức sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của năm 2017. Cụ thể, Hưng Thịnh Incons sẽ chia cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp) và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Công ty sẽ phát hành 3,75 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông và vốn điều lệ sẽ tăng lên 287,5 tỷ đồng (28,75 triệu cổ phiếu).

"Công ty CP Hưng Thịnh Incons là công ty thành viên của CTCP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp), có vốn điều lệ 250 tỷ đồng và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2007, với lĩnh vực chính là đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình.

Hưng Thịnh Icons hiện do ông Nguyễn Đình Trung đang là Chủ tịch HĐQT của Hưng Thịnh Incons, đồng thời ông cũng là Chủ tịch HĐQT của Hưng Thịnh Corp. Trong cơ cấu cổ đông của công ty hiện nay bao gồm Hưng Thịnh Corp chiếm 25% vốn, Hưng Thịnh Land sở hữu 24%, Chủ tịch Nguyễn Đình Trung nắm 16,8% vốn điều lệ và trên 300 cổ đông khác.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2017, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu hợp nhất 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 110 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty đạt 3.861 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 3.383 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, Hưng Thịnh Incons đạt doanh thu hơn 2.590 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 114,5 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 3.994 đồng.

Năm 2018, Hưng Thịnh Incons đặt kế hoạch doanh thu 4.055 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 180,3 tỷ đồng., tăng lần lượt 50% và 64% so với kết quả năm trước.

Ngoài ra, với hoạt động xây dựng các công trình, với chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai từ năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của Công ty được dự báo sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong các năm 2019 - 2021.

Quốc Trực