Cổ phiếu VPbank đủ điều kiện được cấp margin

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo cổ phiếu VPB ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau khi hết thời hạn 6 tháng kể từ niêm yết.

Cổ phiếu VPbank đủ điều kiện được cấp margin

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã: VPB) chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE ngày 17/08/2017. Đến thời điểm này, cổ phiếu VPB đã niêm yết được hơn 6 tháng và đủ điều kiện được cấp margin.

"Phiên 6/3, thị giá VPB đóng cửa ở mức 61.800 đồng/CP, tăng 42% so với thời điểm đầu năm nay. Thanh khoản trung bình đạt hơn 4 triệu CP/phiên.

Năm 2017 là năm ngân hàng tăng trưởng kinh doanh ấn tượng, cụ thể tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 25.023 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 36%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 1.448 tỷ đồng, tăng 70% so với năm 2016.

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế cả năm 2017 tăng trương 65% đạt 8.126 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 6.438 tỷ đồng.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt tương ứng 27,47% và 2,54%. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế hợp nhất trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017 đạt trên 40%.

Hệ số EPS đạt 4.100 đồng/CP và là mức cao nhất của nhóm ngân hàng năm qua.

 >> VPBank báo lãi kỷ lục 8.126 tỷ đồng, nợ xấu giảm 2,89%