Công khai toàn bộ danh sách doanh nghiệp sắp cổ phần hóa

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về tiêu chí phân loại DN Nhà nước, DN có vốn Nhà nước và danh mục DN Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020.

Công khai toàn bộ danh sách doanh nghiệp sắp cổ phần hóa

Quyết định nêu rõ, danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020 gồm 240 doanh nghiệp. Trong đó, có 103 doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 4 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ; 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 doanh nghiệp cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Trong số 4 doanh nghiệp Nhà nước tiến hành cổ phần hóa và Nhà nước nắm giữ trên 65% vốn điều lệ có Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank). Bốn doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nằm trong danh sách này gồm: Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Lọc - Hóa dầu Bình Sơn và Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất.

>> Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Cơ hội vẫn treo trong phương án