• Công ty Việt Nam Grand Prix tổ chức giải đua F1 của ai?

    Công ty Việt Nam Grand Prix tổ chức giải đua F1 của ai?

    Giải đua xe công thức F1 do UBND TP Hà Nội đăng cai tổ chức vào tháng 4/2020. Theo đó, Công ty Việt Nam Grand Prix sẽ là đầu mối tổ chức độc quyền sự kiện chặng đua xe F1 và chịu toàn bộ chi phí đăng cai.