Cuốn sách Mark Zuckerbergerberg muốn vợ mình đọc

“Sapiens – Lược sử về loài người” của tác giả Noah Yuval Harari người Israel cuốn sách được coi là “bom tấn” của năm 2011 khi được xuất bản bằng tiếng Do Thái, tiếng Anh năm 2014.

Cuốn sách Mark Zuckerbergerberg muốn vợ mình đọc