“Cường Đô La” bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT QCGL

Ông Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với cái tên "Cường đô la", vừa bất ngờ rời HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai vì lý do cá nhân.

“Cường Đô La” bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT QCGL

Ngày 16/11, HĐQT CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL) đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Cường, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. Ông Cường xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thời gian hiệu lực từ 16/11. HĐQT công ty sẽ tìm kiếm ứng viên phù hợp thay thế thời gian sớm nhất và trình đại hội đồng cổ đông gần nhất theo luật định.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Cường chỉ giữ chức phó tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ tịch HĐQT QCGL và được bầu vào thành viên HĐQT nhiều năm trước.

Ông Nguyễn Quốc Cường sinh ngày 12/2/1982 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Nguyên quán của ông là tại Đà Nẵng.

Năm 22 tuổi, "Cường đô la" đã là Phó Giám đốc Doanh nghiệp Tư doanh Quốc Cường. 2 năm sau, ông trở thành Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Mẹ của ông, bà Nguyễn Thị Như Loan hiện đang là Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai.

Bà Loan đang sở hữu 37,5% cổ phần Quốc Cường Gia Lai, trong khi con gái bà - em của "Cường đô la", bà Nguyễn Ngọc Huyền My đang sở hữu 14,32% cổ phần. "Cường đô la" chỉ sở hữu 0,2% cổ phần.