“Cường Đô La” không còn là người của Quốc Cường Gia Lai

HĐQT Quốc Cường Gia Lai đã thông qua đơn từ nhiệm tất cả chức vụ của ông Nguyễn Quốc Cường.

“Cường Đô La” không còn là người của Quốc Cường Gia Lai

HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai vừa ra thông báo tiếp theo về việc chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí phó tổng giám đốc công ty của ông Nguyễn Quốc Cường. Nguyên nhân từ nhiệm vẫn là lý do cá nhân. 

Cách đây hai ngày, ông Cường cũng có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT. Với số cổ phiếu nắm giữ, ông Cường chỉ còn sở hữu 0,2% cổ phần doanh nghiệp này.

Các đơn từ nhiệm của ông Cường đều do mẹ ông, bà Nguyễn Thị Như Loan, hiện giữ vị trí Chủ tịch HĐQT công ty, ký. Như vậy, ông Cường sẽ không còn giữ chức vụ gì tại Quốc Cường Gia Lai.

Ông Cường được bầu vào vị trí HĐQT vào ngày 26/4/2012 và tái bổ nhiệm ngày 29/6/2017.

9 tháng đầu năm 2018, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đạt 519,1 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 57,6 tỷ đồng, bằng 11,8% ba quý đầu năm 2017.

>> “Cường Đô La” bất ngờ từ nhiệm thành viên HĐQT QCGL