Cựu chủ tịch Trần Anh: "Thị trường điện máy không còn nhiều tương lai"

Cựu chủ tịch Điện máy Trần Anh chia sẻ một ngày trước khi ông chia tay văn phòng sau hơn 10 năm gắn bó...

Cựu chủ tịch Trần Anh: