Đà Nẵng chi hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 8925 về thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 7,2 tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng hỗ trợ là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập tại Đà Nẵng, có thời gian hoạt động không quá 5 năm, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chứng đối với công ty cổ phần.

Quảng cáo

Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, truyền thông, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Đà Nẵng (vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức tăng tốc kinh doanh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học...) hoạt động hiệu quả, đáp ứng tiêu chí:

Người đứng đầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Tổ chức có ít nhất 1 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 1 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Mục tiêu Đề án là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực cho các đối tượng tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các sự kiện để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Thực hiện công tác đầu tư và triển khai xây dựng Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp của thành phố. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để hình thành Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm quốc gia tại thành phố. Hỗ trợ các vườn ươm trên địa bàn thành phố và khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển Quỹ đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ tối thiểu 20 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

NextPay vừa công bố đầu tư 11 tỷ đồng vào CNV LOYALTY với sản phẩm nền tảng tạo ứng dụng chăm sóc khách hàng để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, tiết kiệm chi phí và vận hành hiệu quả hơn.

Thứ hai, 28/09/2020