Đại tá Phạm Trường Giang nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Phạm Trường Giang nhận chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Phạm Trường Giang, Phó GĐ Công an tỉnh Hải Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ GĐ Công an tỉnh Phú Thọ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và nhân dân trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Đại tá Phạm Trường Giang trên cương vị GĐ Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.