• Đà Nẵng quyết liệt dành đất mở lối xuống biển

    Đà Nẵng quyết liệt dành đất mở lối xuống biển

    Chính quyền Đà Nẵng chỉ đạo các Sở sớm nghiên cứu, công bố phương án tuyến đường đi dạo dọc bờ biển phù hợp với tình hình địa chất, khí hậu, hoạt động của người dân và doanh nghiệp