Dầu khí Đông Đô bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tại BCTC năm 2019 đã soát xét của CTCP Dầu khí Đông Đô (mã: PFL), đơn vị kiểm toán đã có ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Theo đó, về chi phí kinh doanh dở dang của công trình Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Chung cư Trần Anh - Long An với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị thuần có thể thực hiện được của khoản mục này. 

Còn khoản đầu tư góp vốn vào dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp dịch vụ siêu thị và văn phòng làm việc tại số 28 đường Trần Bình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (dự án Dolphin Plaza) với tổng giá trị góp là 37 tỷ đồng, đơn vị kiểm toán cũng không thể thu thập được đẩy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến sự suy giảm giá trị của khoản đầu tư này.

Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, Dầu khí Đông Đô có nợ phải trả quá hạn thanh toán, công nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ luỹ kế.

Cụ thể, công ty có tổng tài sản 505 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so đầu kỳ. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn chiếm tới 213 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn chỉ 199 tỷ đồng. Đồng thời, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cũng âm gần 5 tỷ. 

Lỗ luỹ kế tới 231 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu suy giảm còn 292 tỷ đồng do 2019 là năm thứ 3 liên tiếp Dầu khí Đông Đô chìm trong thua lỗ, mỗi năm lỗ từ 18 - 24 tỷ đồng.

Quảng cáo

Đơn vị kiểm toán cho rằng, tất cả những điều này cho thấy sự tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Dầu khí Đông Đô.

Về phía Dầu khí Đông Đô, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán, công ty đã có văn bản giải trình về việc đơn vị kiểm đã có ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty. 

Ban giám đốc Dầu khí Đông Đô thừa nhận, khả năng hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc hoàn toàn vào việc công ty có thể thu hồi được các khoản công nợ, thu hồi được vốn góp đầu tư hoặc bán được các công trình/hạng mục công trình dở dang cũng như khả năng các tổ chức kinh tế, ngân hàng tiếp tục cung cấp các khoản tín dụng, và khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư. 

Căn cứ công văn ngày 25/06/2019 của Dầu khí Đông Đô, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc thay đổi lần thứ 10 thời gian chi trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền của cổ phiếu PFL (ngày đăng ký cuối cùng 9/1/2012).

Cụ thể, công ty  sẽ điều chỉnh thời gian nhận cổ tức đợt 2/2010 sang ngày 29/6 thay vì ngày 28/6/2019 như đã thông báo. Như vậy, đây là thay đổi lần thứ 10 của công ty và cổ đông Dầu khí Đông Đô sẽ phải tiếp tục chờ tròn 10 năm để nhận số cổ tức này.

Được biết, 50 triệu cổ phiếu PFL đã bị hủy niêm yết trên HNX từ ngày 24/4/2015 do kết quả kinh doanh của công ty bị thua lỗ trong 3 năm liên tục từ năm 2012 - 2014 thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc. Đến ngày 13/5/2015, PFL đã đưa toàn bộ số cổ phiếu trên lên giao dịch trên UpCoM và đến nay giá cổ phiếu PFL chỉ còn ở mức 600 đồng/cổ phiếu.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm